Povodom 1700. obljetnice mučeništva i smrti svetoga Vlaha Gradsko je vijeće Grada Dubrovnika na inicijativu Europskog doma Dubrovnik proglasilo 2016. Godinom svetoga Vlaha. Informacije o Godini mogu se pronaći na stranici saint-blaise.eu.